Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Tìm hiểu và hợp tác và quốc tế

Thông báo tuyển sinh lớp học Tiếng Nhật và tìm hiểu Nhật Bản (Đợt tháng 9/2021)

Posted: 6, 2021

Thời gian và lớp học

  • Thứ 4 hàng tuần  10:00-11:30 (Lớp sáng thứ 4)
  • Thứ 5 hàng tuần  18:30-20:00 (Lớp tối thứ 5)

Số lượng học viên

Lớp thứ 4 và thứ 5  Mỗi lớp 15 người

Đặc trưng của lớp học

Mỗi lớp có nhiều giáo viên cùng dạy (điều chỉnh theo trình độ của học viên)

Chi phí tham gia

2,000 Yên / 20 buổi

Tờ giới thiệu

べとなむご.pdf

Mẫu đăng ký

ベトナム語(べとなむご).pdf

Liên hệ đăng ký và hỏi đáp

Tel : 099-221-6620

Email : kia.nihongo@gmail.com

Thông báo tuyển sinh lớp học Tiếng Nhật và tìm hiểu Nhật Bản (Đợt tháng 5/2021)

Posted: 13, 2021

Thời gian và lớp học

  • Thứ 4 hàng tuần  10:00-11:30 (Lớp sáng thứ 4)
  • Thứ 5 hàng tuần  18:30-20:00 (Lớp tối thứ 5)

Số lượng học viên

Lớp thứ 4 và thứ 5  Mỗi lớp 15 người

Đặc trưng của lớp học

Mỗi lớp có nhiều giáo viên cùng dạy (điều chỉnh theo trình độ của học viên)

Chi phí tham gia

1,000 Yên / 10 buổi

Tờ giới thiệu

ベトナム語(べとなむご).pdf

Mẫu đăng ký

ベトナム語(べとなむご).doc

Liên hệ đăng ký và hỏi đáp

Tel : 099-221-6620

Email : kia.nihongo@gmail.com

Thông báo tuyển sinh lớp học Tiếng Nhật và tìm hiểu Nhật Bản (Đợt tháng 9/2020)

Posted: 12, 2020

Thời gian và lớp học

  • Thứ 4 hàng tuần  10:00-11:30 (Lớp sáng thứ 4)
  • Thứ 5 hàng tuần  18:30-20:00 (Lớp tối thứ 5)

Số lượng học viên

Lớp thứ 4 và thứ 5  Mỗi lớp 15 người

Đặc trưng của lớp học

Mỗi lớp có nhiều giáo viên cùng dạy (điều chỉnh theo trình độ của học viên)

Chi phí tham gia

2,000 Yên / 20 buổi

Tờ giới thiệu

ベトナム語(べとなむご).pdf

Mẫu đăng ký

ベトナム語(べとなむご).doc

Liên hệ đăng ký và hỏi đáp

Tel : 099-221-6620

Email : kia.nihongo@gmail.com

Thông báo tuyển sinh lớp học Tiếng Nhật và tìm hiểu Nhật Bản (Đợt tháng 5/2020)

Posted: 11, 2020

Thời gian và lớp học

  • Thứ 4 hàng tuần  10:00-11:30 (Lớp sáng thứ 4)
  • Thứ 5 hàng tuần  18:30-20:00 (Lớp tối thứ 5)

Số lượng học viên

Lớp thứ 4 và thứ 5  Mỗi lớp 15 người

Đặc trưng của lớp học

Mỗi lớp có nhiều giáo viên cùng dạy (điều chỉnh theo trình độ của học viên)

Chi phí tham gia

1,000 Yên / 10 buổi

Lịch học

Lớp thứ 4

Tháng 5Ngày 27
Tháng 6Ngày 3, ngày 10, ngày 17, ngày 24
Tháng 7Ngày 1, Ngày 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29

Lớp thứ 5

Tháng 5Ngày 28
Tháng 6Ngày 4, ngày 11, ngày 18, ngày 25
Tháng 7Ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30

Tờ giới thiệu

Mẫu đăng ký

Liên hệ đăng ký và hỏi đáp

Tel : 099-221-6620

Email : kia.nihongo@gmail.com

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.