Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Giới thiệu về Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima là pháp nhân công ích được thành lập dưới sự hợp tác của chính quyền tỉnh Kagoshima, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế với mục đích đẩy mạnh giao lưu và hợp tác đối với cư dân trong tỉnh.

Tháng 1 năm 1990 Hiệp hội đã được Bộ trưởng Nội vụ công nhận là "Hiệp hội quốc tế hóa địa phương" và là cơ quan giao lưu quốc tế mang tính hạt nhân phù hợp nhất cho việc đẩy mạnh giao lưu quốc tế. Tháng 7 cùng năm, Hiệp hội đã nhận ủy thác của chính quyền tỉnh quản lý và vận hành "Hội trường giao lưu quốc tế", từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 2006 tiếp nhận quản lý và vận hành "Trung tâm tập huấn nông thôn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương". Qua đó, tiếp tục nỗ lực thực hiện các hoạt động đẩy mạnh hoạt động quốc tế hóa địa phương.

Ngày 1 tháng 4 năm 2012 Hiệp hội chính thức được Chính quyền tỉnh công nhận là Pháp nhân tài đoàn công ích và tiếp tục tiến bước với vai trò mới là "Pháp nhân tài đoàn công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima".

Mục đích

Tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa tỉnh Kagoshima và nước ngoài, hoạt động giao lưu quốc tế cấp địa phương, đẩy mạnh tìm hiểu quốc tế, đóng góp cho việc xây dựng xã hội địa phương có tính quốc tế phong phú.

Tên gọi

Pháp nhân tài đoàn công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Chủ tịch Shiota Koichi (Thống đốc tỉnh Kagoshima)
Hội trưởng Tsumagari Sadatoshi (Tổng phụ trách Hội đồng hữu kinh tế tỉnh Kagoshima)

Trụ sở

〒892-0816
Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL: 099-221-6620
FAX: 099-221-6643

Nội dung hoạt động

Đẩy mạnh tìm hiểu quốc tế
Vận hành và quản lý Hội trường giao lưu quốc tế, cung cấp thông tin, đẩy mạnh tìm hiểu quốc tế
Triển khai các hoạt động giao lưu quốc tế
Tiếp nhận học sinh các nước và vùng lãnh thổ có hoạt động giao lưu với tỉnh Kagoshima, giao lưu với người nước ngoài sống trong tỉnh, liên kết và hỗ trợ các tổ chức giao lưu quốc tế v.v, hỗ trợ hoạt động tình nguyện giao lưu quốc tế, cấp hộ chiếu.
Đẩy mạnh xây dựng xã hội cộng sinh đa văn hóa
Các lớp học tiếng Nhật, lớp học tìm hiểu Nhật Bản, các lớp học xây dựng vùng đa văn hóa cộng sinh, tư vấn cho người nước ngoài v.v.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Hỗ trợ du học sinh, đẩy mạnh tìm hiểu về hợp tác quốc tế, liên kết với các cơ quan hợp tác quốc tế v.v.

Các mốc lịch sử của Hiệp hội

Tháng 9 năm 1927
Thành lập Tổ chức Liên đoàn di trú hải ngoại tỉnh Kagoshima (Ngày 1/4/1950 đóng cửa Liên đoàn)
Ngày 1 tháng 2 năm 1955
Thành lập Hiệp hội hải ngoại Tỉnh Kagoshima (đoàn thể tùy ý)
Ngày 5 tháng 11 năm 1955
Thành lập Pháp nhân tài đoàn Hiệp hội hải ngoại tỉnh Kagoshima
Ngày 27 tháng 4 năm 1987
Thay đổi mục đích và đổi tên thành "Pháp nhân tài đoàn công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima"
Tháng 1 năm 1990
Được Bộ trưởng Nội vụ công nhận là "Hiệp hội quốc tế hóa địa phương"
Tháng 7 năm 1990
Thiết lập Hội trường giao lưu quốc tế tại Tòa nhà của Phòng Công nghiệp và Thương mại Kagoshima
Tháng 4 năm 1994
Mở Trung tâm đào tạo nông thôn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Nhận ủy thác quản lý và vận hành Trung tâm từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 2006
Tháng 4 năm 2003
Chuyển trụ sở sang Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima Hội trường giao lưu quốc tế
Ngày 1 tháng 4 năm 2012
Được Chính quyền tỉnh Kagoshima công nhận là "Pháp nhân tài đoàn công ích" và chính thức đổi tên thành "Pháp nhân tài đoàn công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima"

Các thông tin công khai

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động

Hội trường giao lưu quốc tế (Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima)

Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.