Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Thông tin về các chính sách hỗ trợ công việc và đời sống (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội)

Thông tin khẩn cấp Posted:February 17, 2022

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã xây dựng trang web tổng hợp các thông tin liên quan đến việc làm và các chính sách hỗ trợ dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại đường link dưới đây.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.