Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Tình hình lây nhiễm Covid-19 trong tỉnh Kagoshima

Thông tin khẩn cấp Posted:January 20, 2022

Hiện nay bạn đã có thể theo dõi tin tức về tình hình lây nhiễm Covid-19 v.v trong tỉnh Kagoshima trên website chính thức của Chính quyền tỉnh Kagoshima bằng phiên bản tiếng Nhật đơn giản và phần mềm dịch tự động với 7 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.

(

Đường link Website của Tỉnh Kagoshima

https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.pref.kagoshima.jp%2Findex.html

Ngày lập 15-1-2022.pdf

Ngày lập 14-1-2022.pdf

Ngày lập 13-1-2022.pdf

Ngày lập 12-1-2022.pdf

Ngày lập 10-1-2022.pdf

Ngày lập 8-1-2022.pdf

Ngày lập 7-1-2022.pdf

Ngày lập 6-1-2022.pdf

Ngày lập 5-1-2022.pdf

Ngày lập 4-1-2022.pdf

Ngày lập 28-12-2021.pdf

Ngày lập 26-12-2021.pdf

Ngày lập 25-12-2021.pdf

Ngày lập 24-12-2021.pdf

Ngày lập 23-12-2021.pdf

Ngày lập 22-12-2021.pdf

Ngày lập 21-12-2021.pdf

Ngày lập 19-12-2021.pdf

Ngày lập 18-12-2021.pdf

Ngày lập 17-12-2021.pdf

Ngày lập 16-12-2021.pdf

Ngày lập 15-12-2021.pdf

Ngày lập 14-12-2021.pdf

Ngày lập 12-12-2021.pdf

Ngày lập 11-12-2021.pdf

Ngày lập 10-12-2021.pdf

Ngày lập 9-12-2021.pdf

Ngày lập 8-12-2021.pdf

Ngày lập 7-12-2021.pdf

Ngày lập 5-12-2021.pdf

Ngày lập 4-12-2021.pdf

Ngày lập 3-12-2021.pdf

Ngày lập 2-12-2021.pdf

Ngày lập 1-12-2021.pdf

Ngày lập 30-11-2021.pdf

Ngày lập 28-11-2021.pdf

Ngày lập 27-11-2021.pdf

Ngày lập 26-11-2021.pdf

Ngày lập 25-11-2021.pdf

Ngày lập 24-11-2021.pdf

Ngày lập 21-11-2021.pdf

Ngày lập 19-11-2021.pdf

Ngày lập 18-11-2021.pdf

Ngày lập 17-11-2021.pdf

Ngày lập 16-11-2021.pdf

Ngày lập 13-11-2021.pdf

Ngày lập 12-11-2021.pdf

Ngày lập 10-11-2021.pdf

Ngày lập 9-11-2021.pdf

Ngày lập 6-11-2021.pdf

Ngày lập 5-11-2021.pdf

Ngày lập 4-11-2021.pdf

Ngày lập 3-11-2021.pdf

Ngày lập 31-10-2021.pdf

Ngày lập 29-10-2021.pdf

Ngày lập 28-10-2021.pdf

Ngày lập 26-10-2021.pdf

Ngày lập 24-10-2021.pdf

Ngày lập 22-10-2021.pdf

Ngày lập 21-10-2021.pdf

Ngày lập 17-10-2021.pdf

Ngày lập 16-10-2021.pdf

Ngày lập 15-10-2021.pdf

Ngày lập 14-10-2021.pdf

Ngày lập 13-10-2021.pdf

Ngày lập 12-10-2021.pdf

Ngày lập 10-10-2021.pdf

Ngày lập 8-10-2021.pdf

Ngày lập 7-10-2021.pdf

Ngày lập 6-10-2021.pdf

Ngày lập 5-10-2021.pdf

Ngày lập 3-10-2021.pdf

Ngày lập 2-10-2021.pdf

Ngày lập 1-10-2021.pdf

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.