Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Tình hình lây nhiễm Covid-19 trong tỉnh Kagoshima

Thông tin khẩn cấp Posted:April 17, 2021

Ngày lập 17-4-2021.pdf

Ngày lập 16-4-2021.pdf

Ngày lập 15-4-2021.pdf

Ngày lập 14-4-2021.pdf

Ngày lập 13-4-2021.pdf

Ngày lập 9-4-2021.pdf

Ngày lập 8-4-2021.pdf

Ngày lập 7-4-2021.pdf

Ngày lập 3-4-2021.pdf

Ngày lập 2-4-2021.pdf

Ngày lập 1-4-2021.pdf

Ngày lập 31-3-2021.pdf

Ngày lập 30-3-2021.pdf

Ngày lập 27-3-2021.pdf

Ngày lập 25-3-2021.pdf

Ngày lập 24-3-2021.pdf

Ngày lập 21-3-2021.pdf

Ngày lập 20-3-2021.pdf

Ngày lập 18-3-2021.pdf

Ngày lập 17-3-2021.pdf

Ngày lập 12-3-2021.pdf

Ngày lập 11-3-2021.pdf

Ngày lập 10-3-2021.pdf

Ngày lập 9-3-2021.pdf

Ngày lập 6-3-2021.pdf

Ngày lập 4-3-2021.pdf

Ngày lập 3-3-2021.pdf

Ngày lập 28-2-2021.pdf

Ngày lập 27-2-2021.pdf

Ngày lập 26-2-2021.pdf

Ngày lập 25-2-2021.pdf

Ngày lập 24-2-2021.pdf

Ngày lập 23-2-2021.pdf

Ngày lập 21-2-2021.pdf

Ngày lập 20-2-2021.pdf

Ngày lập 19-2-2021.pdf

Ngày lập 18-2-2021.pdf

Ngày lập 17-2-2021.pdf

Ngày lập 16-2-2021.pdf

Ngày lập 13-2-2021.pdf

Ngày lập 10-2-2021.pdf

Ngày lập 9-2-2021.pdf

Ngày lập 7-2-2021.pdf

Ngày lập 6-2-2021.pdf

Ngày lập 5-2-2021.pdf

Ngày lập 4-2-2021.pdf

Ngày lập 3-2-2021.pdf

Ngày lập 2-2-2021.pdf

Ngày lập 31-1-2021.pdf

Ngày lập 30-1-2021.pdf

Ngày lập 29-1-2021.pdf

Ngày lập 27-1-2021.pdf

Ngày lập 26-1-2021.pdf

Ngày lập 24-1-2021.pdf

Ngày lập 21-1-2021.pdf

Ngày lập 20-1-2021.pdf

Ngày lập 19-1-2021.pdf

Ngày lập 17-1-2021.pdf

Ngày lập 16-1-2021.pdf

Ngày lập 15-1-2021.pdf

Ngày lập 14-1-2021.pdf

Ngày lập 13-1-2021.pdf

Ngày lập 11-1-2021.pdf

Ngày lập 9-1-2021.pdf

Ngày lập 8-1-2021.pdf

Ngày lập 7-1-2021.pdf

Ngày lập 6-1-2021.pdf

Ngày lập 5-1-2021.pdf

Ngày lập 27-12-2020.pdf

Ngày lập 25-12-2020.pdf

Ngày lập 24-12-2020.pdf

Ngày lập 23-12-2020.pdf

Ngày lập 20-12-2020.pdf

Ngày lập 19-12-2020.pdf

Ngày lập 18-12-2020.pdf

Ngày lập 17-12-2020.pdf

Ngày lập 16-12-2020.pdf

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.