Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

"Danh sách kiểm tra dành cho người nước ngoài khi sử dụng văn phòng Hellowork"

Thông báo Posted:April 7, 2021

~Thông tin dành cho người nước ngoài sắp thôi việc ở công ty/ người đã thôi việc và đang tìm công việc mới~

Thông báo từ chính phủ Nhật Bản.

Khi bạn cần tìm công việc mới, hãy đến Văn phòng Hello Work để được các nhân viên nhà nước hỗ trợ tìm việc miễn phí. Ngoài ra, khi bạn thôi việc ở công ty, khi bắt đầu làm việc ở công ty mới sẽ cần phải làm một số thủ tục cần thiết. Hãy đọc và tham khảo danh mục kiểm tra này để xác nhận những bước cần thiết phải làm.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội URL

☆Tiếng Việt

https://www.mhlw.go.jp/content/000678135.pdf

☆Trang chủ (Tiếng Nhật)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00020.html

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.