Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa

Thông tin khẩn cấp Posted:January 8, 2021

Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo, tỉnh Saitama, tỉnh Chiba, tỉnh Kanagawa. Tuyên bố sẽ có hiệu lực từ ngày 8/1 đến ngày 7/2.

Thông tin chi tiết, vui lòng hãy truy cập vào đường link dưới đây.

NHK WORLD JAPAN

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/441872.html?cid=wohk-doml-org_site_state_of_emergency_0107_gs-202101-001

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.