Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Thông tin dành cho người có nhu cầu làm việc (làm thêm) vì đang gặp khó khăn để duy trì cuộc sống tại Nhật do không thể về nước vì dịch virus Corona.

Thông báo Posted:December 2, 2020

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản đã quyết định cho phép những người nước ngoài đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Nhật do không thể về nước hoặc nơi cư trú vì dịch virus Corona được làm việc (làm thêm) tối đa 28 giờ một tuần.

Những ai có nhu cầu làm việc (làm thêm) và đáp ứng được yêu cầu cần thiết, hãy nộp đơn xin phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú tại Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú địa phương.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

Bản hướng dẫn tiếng Việt

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005880.pdf

Bản hướng dẫn tiếng Việt

http://www.moj.go.jp/isa/content/001334325.pdf

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.