Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Thông báo lịch nghỉ Tết của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Thông tin Posted:December 23, 2020

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima (KIA) sẽ nghỉ tết từ thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến hết thứ 2 ngày 4 tháng 1 năm 2021.

"Quầy tư vấn tổng hợp dành cho người nước ngoài" cũng sẽ nghỉ tết từ thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến hết thứ 2 ngày 4 tháng 1 năm 2021.

"Quầy tiếp nhận thủ tục làm hộ chiếu" sẽ nghỉ từ thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến hết chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021.

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.