Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Buổi tư vấn miễn phí dành cho người nước ngoài đang sống tại tỉnh Kagoshima

Thông tin Posted:October 31, 2020

◎Đơn vị tổ chức: Hiệp hội các chuyên gia về thủ tục hành chính

Đơn vị hỗ trợ: Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

◎Thời gian tổ chức: 13:00〜16:00  (Chủ nhật thứ 3 hàng tháng)

Năm 2020 Ngày 15 / 11, ngày 20 / 12

Năm 2021 Ngày 17 / 1, ngày 21 / 2, ngày 21 / 3

◎Hội trường tổ chức: Phòng họp tầng 1, Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Tòa nhà Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima

Địa chỉ: 14-50 Yamashita cho, thành phố Kagoshima TEL: 099-221-6620

◎Liên hệ hỏi đáp và đăng ký: vui lòng liên lạc tới Hiệp hội các chuyên gia về thủ tục hành chính

TEL: 099-253-6500  Fax: 099-213-7033 Email: kgyosei@po.minc.ne.jp

◎Nội dung tư vấn: thủ tục hành chính đặc biệt các nội dung liên quan đến quốc tịch, nhập cảnh,

thủ tục tư cách cư trú v.v. như

  1. Về thủ tục thay đổi, gia hạn tư cách cư trú v.v
  2. Thủ tục về kết hôn, tư cách cư trú khi kết hôn với người nước ngoài v.v
  3. Thủ tục mời gia đình, người thân sang Nhật v.v

Chi tiết: vui lòng xem trong tờ giới thiệu.

Tờ giới thiệu.pdf

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.