Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Thông báo từ Tổ chức giao lưu quốc tế thành phố Kagoshima (KIEX)

Thông tin khẩn cấp Posted:July 29, 2020

Tổ chức giao lưu quốc tế thành phố Kagoshima giới thiệu thông tin về website của thành phố Kagoshima liên quan tới tình hình lây nhiễm Covid-19 trong thành phố.

URL:

http://www.kiex.jp/cat-topics/7544/

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.