Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Gửi tới người nước ngoài không được nhận khoản trợ cấp cố định đặc biệt 100.000 yên Vào ngày 20/5 Luật Nhật Bản đã có sự thay đổi

Thông tin khẩn cấp Posted:June 9, 2020

Người nước ngoài cũng có thể được nhận trợ cấp 100.000 yên mỗi người.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây nên, Chính phủ Nhật Bản sẽ trợ cấp cho tất cả mọi công dân đang sống ở Nhật mỗi người 100.000 yên.

Những người có thể được nhận 100.000 yên được quy định là "tất cả những người có tên trong Sổ đăng ký cư trú cơ bản tại ngày 27/4/2020".

Người nước ngoài cũng có thể được nhận.

Lưu ý: Thời gian bắt đầu đăng ký và mẫu đơn đăng ký có sự khác nhau tùy từng thành phố, thị trấn.

Thông tin hướng dẫn về Tiền trợ cấp được giải thích cụ thể bằng nhiều ngôn ngữ trong đường link dưới đây (thông tin từ Bộ Nội vụ và Truyền thông)

○English(英語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/18_document_en.pdf

○中文(中国語・簡体字)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/19_document_zh-CN.pdf

○中文(中国語・繁体字)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/20_document_zh-TW.pdf

○한국어(韓国語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/21_document_ko-KR.pdf

○Tiếng Việt(ベトナム語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/22_document_vi-VN.pdf

○Tagalog(タガログ語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/23_document_tl-PH.pdf

○ภาษาไทย(タイ語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/27_document_th-TH.pdf

○Bahasa indonesia(インドネシア語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/26_document_id-ID.pdf
○Português(ポルトガル語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/24_document_pt-BR.pdf

○Español(スペイン語)

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/25_document_es-ES.pdf

○にほんご

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/17_document_ja-JP.pdf

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website của Bộ Nội vụ và Truyền thông theo đường link dưới đây.

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

Lưu ý: Trên website của Bộ Nội vụ và Truyền thông có đăng tải phần giải thích về "Sổ đăng ký cư trú cơ bản".

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/

Ngoài ra, có thể tham khảo nội dung giải thích về chế độ trợ cấp này qua đường link dưới đây bằng nhiều ngôn ngữ.

Trung tâm đa ngôn ngữ FACIL

https://tcc117.jp/facil/200424-10man.html

Gửi tới người nước ngoài không được nhận khoản trợ cấp cố định đặc biệt (100.000 yên).

Vào ngày 20/5, luật của Nhật đã có sự thay đổi.

Chi tiết, hãy tham khảo phần giải thích bằng nhiều thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt) tại trang web dưới đây.

https://tcc117.jp/facil/zairyu-10man-en

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.