Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima

Font Size | Large | Medium |

メニュー

Ngôn ngữ

Chế độ trợ cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của du học sinh

Các chế độ và chương trình hỗ trợ Posted:February 13, 2018

Đây là chương trình nhằm mục đích hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu của du học sinh nước ngoài đang sống trong tỉnh để tham gia các buổi nghiên cứu học thuật.

Định nghĩa

Người nước ngoài được định nghĩa là người đang theo học tại các trường cấp 3 chuyên môn, trường cao đẳng, đại học, cao học được quy định tại mục 2.2 điều 2 của Luật quản lý xuất nhập cảnh và công nhận tị nạn (số 319 Pháp lệnh do Phủ nội các ban hành năm 1951).

Buổi thuyết trình nghiên cứu học thuật được quy định trong Chế độ này được hiểu là buổi thuyết trình do các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu v.v tổ chức.

Tiêu chuẩn được nhận trợ cấp

Du học sinh được nhận trợ cấp này là đối tượng thỏa mãn tất cả các điều kiện được quy định như dưới đây.

 1. Những người có đăng ký người nước ngoài tại các thành phố, thị trấn, làng mạc trong tỉnh Kagoshima.
 2. Là những người chưa từng nhận trợ cấp học bổng từ chính phủ Nhật, chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức công của địa phương, các đoàn thể khác, hoặc những người đang được nhận trợ cấp nhưng số tiền không quá 100,000 yên/ 1 tháng.
 3. Những người có nhân cách và thành tích học tập ưu tú, được người đứng đầu trường học tiến cử.
 4. Người có cống hiến cho các hoạt động giao lưu quốc tế với cư dân trong tỉnh hoặc có ý chí, phẩm chất đó.
 5. Trong quá khứ chưa từng nhận trợ cấp này.

Đối tượng nhận trợ cấp

Du học sinh được nhận trợ cấp này là đối tượng thỏa mãn tất cả các điều kiện được quy định như dưới đây.

 1. Những người có đăng ký người nước ngoài tại các thành phố, thị trấn, làng mạc trong tỉnh Kagoshima.
 2. Là những người chưa từng nhận trợ cấp học bổng từ chính phủ Nhật, chính phủ nước ngoài, các cơ quan, tổ chức công của địa phương, các đoàn thể khác, hoặc những người đang được nhận trợ cấp nhưng số tiền không quá 100,000 yên/ 1 tháng.
 3. Những người có nhân cách và thành tích học tập ưu tú, được người đứng đầu trường học tiến cử.
 4. Người có cống hiến cho các hoạt động giao lưu quốc tế với cư dân trong tỉnh hoặc có ý chí, phẩm chất đó.
 5. Trong quá khứ chưa từng nhận trợ cấp này.

Đối tượng nhận trợ cấp

Chi phí dành cho hoạt động nghiên cứu thuộc đối tượng được hỗ trợ là kinh phí trực tiếp để tham gia hội nghiên cứu tìm hiểu ở cấp độ cao hơn môn chuyên ngành của du học sinh hay các chi phí đi lại cần thiết cho việc thu thập tài liệu, các khoản tiền lệ phí khi đăng ký tham gia v.v.

Số tiền trợ cấp

Số tiền trợ cấp là số tiền nằm trong khoảng chi phí trợ cấp nghiên cứu được Hiệp hội quy định, nằm trong phạm vi dự toán ngân sách với giới hạn không vượt quá 30,000 yên và được người đứng đầu Hiệp hội đánh giá và đưa ra quyết định.

Cách thức đăng ký trợ cấp

Khi du học sinh muốn được nhận trợ cấp, phải hoàn thành các hồ sơ dưới đây 1 tháng trước khi tham gia Hội nghiên cứu, sau đó nộp lại cho người đứng đầu Hiệp hội thông qua trường đại học đang theo học.

 1. Bản đăng ký xin trợ cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của du học sinh (Theo Mẫu quy định)
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài

Thông báo về quyết định trợ cấp

Khi quyết định trợ cấp, Hiệp hội sẽ thông báo tới người đăng ký thông qua trường đại học mà người đăng ký đang theo học.

Xóa bỏ tư cách trợ cấp

Du học sinh đã được nhận quyết định trợ cấp theo quy định nếu như bị nhận định rơi vào một trong các điều kiện dưới sẽ bị hủy bỏ quyết định trợ cấp tương ứng và yêu cầu hoàn trả số tiền đã được trợ cấp.

 1. Khi bị mất tư cách được trợ cấp theo như quy định.
 2. Khi bị xử lý tạm đình chỉ theo học hoặc buộc thôi học bởi trường học đang theo học.
 3. Khi có những kết luận rõ ràng là đối tượng điền thông tin giả mạo hồ sơ.

Thời hạn và phương pháp thông báo được trợ cấp

Hiệp hội sẽ trợ cấp dựa trên yêu cầu thanh toán trợ cấp hoạt động nghiên cứu theo yêu cầu thanh toán nhận được từ du học sinh và chuyển khoản vào tài khoản do du học sinh chỉ định.

Báo cáo

Du học sinh được nhận tiền trợ cấp sẽ phải nộp báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu tính đến cuối tháng 3 của năm tài chính cho người đứng đầu Hiệp hội.

Địa chỉ liên hệ

Pháp nhân tài đoàn công ích HIỆP HỘI GIAO LƯU QUỐC TẾ TỈNH KAGOSHIMA (KIA)
Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL : 099-221-6620 FAX : 099-221-6643
E-mail : kia@kiaweb.or.jp

ページトップ

Sơ đồ Website

Địa chỉ: 〒892-0816 Tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima
14-50 Thị trấn Yamashita, thành phố Kagoshima
TEL:099-221-6620 FAX:099-221-6643
Copyright Kagoshima International Association All right Reserved.